Kritiek op de huurplutocratisering               | inleiding |          | stemwijzer huisvesting
 |          | burgerbeweging |         | nieuws |

 

eBook     | terug


Kritiek op de huurplutocratisering gaat over huisvesting en de huizenmarkt met als focus het aspect van de marktideologie van neoliberaal kapitalisme.

Het e-boek ontstond in 2004 om mee te helpen aan oppositie van huurders tegen plannen van minister van huisvesting S. Dekker.

In het maatschappelijke, politieke en economische debat over huisvesting wordt het ideologische aspect verzwegen. In Kritiek op de huurplutocratisering staat het ideologische aspect voorop.
 
Deel dit boek met anderen:
ROUTEPLANNER

Overzicht van argumenten

Economische route

Vrije markt, wonen en huizen  =>  De marktblaffers  =>  Prijskwaliteitverhouding  =>  Grond  =>  Bouwkartels

Het fabeltje van "scheef wonen"

Arme en rijke mensen, goedkope en dure huizen  =>  Wat zijn sociale huizen?  =>  Het fabeltje van economische subsidie aan huurders

Bouwroute

Wat kost een huis?  =>  Huizen bouwen en huizenprijzen  =>  Optimale woonwensvervulling en wenselijke nieuwbouw

Huurprijzenroute

Huurprijseffecten  =>  Huurprijzen: wijziging en verdeling  =>  Koopprijzen, huurprijzen en onroerende zaakwaarde  =>  Curiosa

Filosofische route

Vrije keuze, vrije ruil, vrije markt en rechtvaardigheid  =>  Vrijheid en legitieme verwachtingen

Strijd

Marktideologie en kapitalisme  =>  Neoliberalisme als vorm van kapitalisme  =>  Democratie in actie! / Burgerbeweging                                                                                     |  inhoud  |nieuws en recycled nieuws

NWB – Kritiek op Tom van Doormaal (Sargasso) – Het Regeerakkoord | Naar kostendekkende huren?
De Volkskrant – Tienduizenden huurhuizen naar vrije sector
Bouwpartijen – Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt
SP –
Spies moet leegstand bij corporaties aanpakkenVragen aan minister over leegstand huizen
CBS – 300.000 woningen staan leeg
Maarten Keswiel / NU.nl – Efficiënter bouwen huis scheelt 30.000 euro
NWB – Wat kost een huis?
Hans Kregting – Boerenverstand en woningmarkt (over de verhuurdersheffing)
Bouwwereld –
“Partij voor de Dieren beste voor de bouw”
NRC – Nieuwe afboeking ss Rotterdam zorgt voor miljoenenverlies Woonbron
NWB – Nederlands Go Back Team, kritiek op Alexander Pechtold, Pal naast de VVD (interview)
NWB –
“Marktwerking” in de zorg
Woonbond – Huurders melden grote problemen door Donnerpunten
Woonbond – Rapport Meldpunt Donnerhuren
CBS – Forse prijsdaling bestaande koopwoningen
CBS – Aftrek eigen woning 33 miljard euro
NWB – Kritiek op Woonbond - Wonen 4.0 komt huurders ten goede
NWB – Kritiek op EIB Verkiezingsprogramma's Gevolgen voor de woningmarkt en de bouwproductie en op nieuwsberichten “Fel pleidooi Eelco Brinkman tegen aanpak hypotheekrenteaftrek” en “Woningmarkt meest gebaat bij plannen VVD”
Burgerbeweging
Stemwijzer huisvesting


artikelen

NWB – De marktblaffers - Kritiek op Wonen 4.0
A. Thomson – Sloop en sloopmotieven (citaten)
Peter de Klerk –
De mythe van de markthuren
Hugo Priemus – Plannen tegen scheefwonen horen in papierversnipperaar 
Hugo Priemus – Weg met de initiatiefnota D66!
Hugo Priemus – 
Huizenmarkt gaat van kwaad tot erger 
Hugo Priemus – Het woningmarktmonster van de Kunduz-coalitie
Hugo Priemus – Beroven van corporaties is ongehoord
Jacques Monasch – Huren onbetaalbaar door plannen D66 
Marcel van Dam – De vrije marktideologie van D66 (met kritiek NWB op concept “vrije markt”)
Eimere Advies – De Eimere adviezen

E. van de Haar – Het neoliberale fantoom 
NWB – Neoliberalisme als vorm van kapitalisme (kritiek op E. van de Haars opstel)
NWB – 
Kapitalisme en media / Manufacturing consensus, a comparative review of Manufacturing Consent and Flat Earth News 
NWB – over Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markthuizen . sociale huizen . koopwoning . wat kost een koophuis? . hypotheek . eigenwoningforfait . hypotheekrenteaftrek . onroerende zaakwaarde . ozb . Zalm . woningbouw . nieuwbouw . renovatie . sloop en sloopmotieven . A. Thomson . TU Delft . bouwkosten . onrendabele top . kapitaal . winst . investering . investeringsklimaat . woningcorporaties kunnen rendabel investeren . kapitaalmarkt . grond . residuele grondprijs . locatie . Vondelpark . VINEX . projectontwikkelaars . speculatie . bouwkartels . bouwfraude . Betuwelijn . eurocommissaris Kroes . Dekker & Kroes . sociale huurwoning . huurcommissie . woningwaarderingstelsel . huursubsidie . gereguleerde gebied . zittende huurders . huurverhoging . verruiming van het huurbeleid . minister Dekker . minister Winsemius . minister Donner . minister Spies . minister van huisvesting . woonlasten . gebruikskosten . bestemmingsheffing . woningbehoefte . woningtekort . nieuwe woningnood . sociale gevolgen van krimp . starters . doorstroming . verhuisketen . scheefwonen . markthuur . prijskwaliteitverhouding . woningmarkt . marktconforme huurprijs . economische subsidie . betere marktwerking . huurliberalisering . Woonbond . Wonen 4.0 . Huurdersvereniging Amsterdam . de grote beweging . de andere beweging . Mitros . Domijn . SWS . Vestia . Rochdale . Het Oosten . Ymere . woningcorporatie . Aedes . CFV . VROM . SASH . SEV . VEH . OTB . IVBN . RPB . NMa . CPB . Rigo . hoogleraar woningmarkt Johan Conijn . VROMRaad . Tijd voor keuzes . Stap voor stap . kantoren . Kraekstaete Holding bv . Eimere Advies . Octavia Hill Groep . krakers . wonen boven winkels . scheefwoners . Montevideo . Stop afbraak sociale huursector . stop Dekker! . Woonstrijd! . Occupy Wall Street . Washington consensus . Manufacturing consensus . In Holland, free speech on trial . NRC . De Volkskrant . Het Parool . Léés die krant . Financieele Dagblad . Groene Amsterdammer . Het neoliberale fantoom . Edwin van de Haar . Hans Achterhuis . De utopie van de vrije markt . Alissa Rosenbaum . Überkapitalist . M. Friedman . Kapitalismus macht frei . Heinz Kissinger . USA . Maarten van Rossem . Betty de Boer . Sammy van Tuyll . Krista van Velzen . Staf Depla . Jacques Monasch . Paulus Jansen . Remi Poppe . Bas Jan van Bochove . Eric Lucassen . Ed Groot . Kees Verhoeven . Johan Houwers . Tijdelijke Commissie Huizenprijzen . SP . GroenLinks . PvdA . Partij voor de Dieren . ChristenUnie . PVV . LibDem . Liberaal Democratische Partij . A theory of justice . Rawls . Dworkin . Anarchy, state and utopia . R. Nozick . VVD, CDA en D'66 zijn neoliberaal kapitalistische partijen . deze ideologie is hoofdoorzaak van de economische crises in de wereld . beursbericht . de Herfindahl-Hirschman index van de markt van zorgverzekeraars is 2490,25 . dat is oligopolie . vrije markt . bedrijven maken geen winst . marktideologie . marktblaffers . kapitalisme . plutocratie . neoliberalisme als vorm van kapitalisme . laisser faire kapitalisme . kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en terroristisch . EU . waarden . natuur . leven . liefde . sympathie . rede . waarheid . geluk . vrede . rechtvaardigheid . vrijheid . gelijkheid . solidariteit . welvaart . democratie . Ghandi . utilitarisme . socialisme . liberalisme . J. S. Mill . On liberty . Karl Marx . David Ricardo . Adam Smith . J. K. Galbraith . E. J. Mishan . E. F. Schumacher . Habermas . Wallerstein . The silent takeover . Noreena Hertz . Krugman . Stiglitz . Skidelsky . Ha-Joon Chang . 23 Things they don't tell you about capitalism . David C. Korten . Naomi Klein . The shock doctrine .
| inleiding|          | stemwijzer |          | burgerbeweging |         | nieuws |